CRL/Tilbakekallingslister

Commfides Norge AS


Tilgjengelige tilbakekallingslister:


Tilbakekallingslistene blir oppdatert hver time og er gyldig i 6 dager.
Tilbakekallingsliste for Commfides Root er gyldig i 182 dager.

CRL is created every hour and is valid for 6 days.
CRL for Commfides ROOT is valid for 182 days.